bomar-slider
slider1
bomar-slider
slider2

REGULAMIN WYNAJMU

WYMAGANE DOKUMENTY

Do pierwszego  wypożyczenia potrzebne są 2 dokumenty ze zdjęciem. D.O i prawo jazdy lub paszport. Po jednorazowym dodaniu klienta będzie on przy kolejnych transakcjach identyfikowany po numerze pesel.

KAUCJA

Przy każdym wypożyczeniu narzędzi pobierana jest kaucja w wysokości zależnej od wartości maszyny, z której przy zdaniu narzędzia pobierana jest opłata za wynajem, reszta kwoty jest zwracana. Cena za wynajem urządzeń wacha się w zależności od okresu wynajmu, im dłużej tym taniej:) przy długich okresach wynajmu lub przy wynajmie większej ilości maszyn cena ustalana indywidualnie z klientem.

ZASADY KORZYSTANIA

Klient jest zobowiązany do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i do zwrócenia go w takim stanie w jakim go otrzymał. Narzędzia po pracy należy niezwłocznie oczyścić a w przypadku urządzeń z silnikiem spalinowym zamknąć dopływ paliwa by paliwo nie kapało do oleju skutkując jego obowiązkową wymianą. W przypadku awarii sprzętu należy niezwłocznie poinformować o tym wypożyczalnię i zwrócić wypożyczone narzędzie. Za szkody wynikłe ze zwyczajnego zużycia elementów klient naturalnie nie odpowiada, firma BO-MAR dokonuje serwisu na swój koszt. Przy wynajmie narzędzi udzielamy instrukcji z obsługi urządzenia co wynajmujący potwierdza złożonym podpisem. Nie odpowiadamy za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z urządzenia. Zabrania się demontowania osłon zabezpieczających z pił, szlifierek oraz zagęszczarek.

PRZEDŁUŻENIE WYNAJMU

W przypadku przedłużenia wynajmu prosimy o telefoniczne powiadomienie wypożyczalni o zaistniałej sytuacji. Gdy okres przedłużenia wyczerpie środki finansowe z kaucji prosimy o dokonanie dopłaty. Dopłaty można dokonać osobiście lub przelewem na podany poniżej numer bankowy podając imię i nazwisko oraz nazwę wypożyczonego urządzenia.

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ

Na wypożyczającym spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie wynajętych urządzeń na terenie posesji czy placu budowy. Narzędzia powinny być pod stałym nadzorem a w przypadku zakończenia prac powinny znajdować się w zamkniętym i bezpiecznym pomieszczeniu uniemożliwiającym ich kradzież gdy są pozostawione bez nadzoru. W przypadku zaginięcia sprzętu klient zobowiązany jest do zwrotu wartości sprzętu w chwili jego wypożyczenia.